Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia opiekuńcze

Czcionka:
Świadczenia rodzinne - Świadczenie pielęgnacyjne PDF Drukuj Email

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka
    jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00zł miesięczne i jest policzalne na dni.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku nr 16.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
  3. zaświadczenie albo oświadczenie o nieprzebywaniu osoby nad która sprawowana jest opieka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  4. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego(np. akt urodzenia dziecka, świadectwo pracy potwierdzające rezygnację z zatrudnienia, zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem bądź bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, akt zgonu małżonka w przypadku gdy opieka sprawowana jest nad matką bądź ojcem).

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych