Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono dnia 25.05.2018
Czcionka:

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

w trybie art. 13 i art. 14 RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ W KRYNICY MORSKIEJ.

1. Administratorem danych jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ z którym można się kontaktować :

- osobiście, bezpośrednio w siedzibie Ośrodka,

- pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górników 15a, 82-120 Krynica Morska

mailowo lub telefonicznie : a,murawska@mops-krynicamorska.pl lub tel. 55 620-24-17,

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku jest Pan Piotr Szumko, który od 25 maja 2018 roku pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem : iod@mops-krynicamorska.pl lub pod numerem telefonu Ośrodka MOPS.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zapisów następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’,

 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


 

3. Osobom których dane osobowe są przetwarzana przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,

b) podmiotom kontrolującym oraz wszystkim organom w administracyjnym toku instancji,

c) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora dane osobowe naruszają przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych